Skip to main content

Hvad er databeskyttelsesmyndigheder?

Svar

Databeskyttelsesmyndigheder er uafhængige offentlige myndigheder, som fører tilsyn med anvendelsen af databeskyttelseslovgivningen. De kan foretage kontrolundersøgelser og kræve rettelser. De giver ekspertrådgivning om spørgsmål vedrørende databeskyttelse og håndterer klager i forbindelse med overtrædelser af den generelle forordning om databeskyttelse og relevante nationale love. Der findes en databeskyttelsesmyndighed i alle EU-medlemsstater.

Hovedkontaktpunktet ved spørgsmål om databeskyttelse er normalt databeskyttelsesmyndigheden i den EU-medlemsstat, hvor din virksomhed/organisation har hjemsted. Hvis din virksomhed/organisation behandler data i forskellige EU-medlemsstater eller er en del af en koncern med hjemsted i flere EU-medlemsstater, kan dette hovedkontaktpunkt dog være en databeskyttelsesmyndighed i en anden EU-medlemsstat.

Find din nationale databeskyttelsesmyndighed online.

Referencer