Skip to main content

Wat zijn gegevensbeschermingsautoriteiten?

Antwoord

Gegevensbeschermingsautoriteiten zijn onafhankelijke overheidsinstanties die onderzoeks- en corrigerende bevoegdheden hebben en toezien op de toepassing van de wet voor gegevensbescherming. Zij geven deskundig advies over kwesties met betrekking tot gegevensbescherming en handelen klachten af over schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de van toepassing zijnde nationale wetten. Elke EU-lidstaat heeft zo’n autoriteit.

De gegevensbeschermingsautoriteit in de EU-lidstaat waar uw onderneming/organisatie zich bevindt is het eerste aanspreekpunt voor vragen over gegevensbescherming. Indien uw onderneming/organisatie in meerdere EU-lidstaten gegevens verwerkt, of deel uitmaakt van een groep ondernemingen die in meerdere EU-lidstaten zijn gevestigd, kan het eerste aanspreekpunt de gegevensbeschermingsautoriteit in een andere lidstaat zijn.

Zoek online uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit op.

Verwijzingen