Põhisisu juurde

Masintõlke kasutamine Europa veebisaidil

Vastutuse välistamine

Selle tõlke on loonud Euroopa Komisjoni pakutav masintõlkevahend eTranslation. Masintõlke abil saate teile mõistetavas keeles ülevaate teksti põhisisust. Masintõlge on täielikult automatiseeritud ja tõlkeprotsessi ei ole inimene sekkunud. Masintõlke kvaliteet ja täpsus võib tekstiti ja keelepaariti olla väga erinev. Euroopa Komisjon ei vastuta tõlke õigsuse ega võimalike vigade eest. Mõned elemendid (nt pildid, videod, failid jne) võivad süsteemi tehniliste piirangute tõttu olla tõlkimata.

Ärge kasutage masintõlkevahendit eTranslation ELi õigusaktide tõlkimiseks. Autentsed tekstid 24 ametlikus keeles on kättesaadavad EUR-Lexis. Vt ka veebilehti Europa keelepoliitika ja õigusteave (sisaldab isikuandmete kaitse põhimõtteid ja autoriõiguse märget).