Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Комитети и консултативни съвети

Европейската комисия се консултира с различни комитети и експертни групи по въпроси, свързани с общата селскостопанска политика, хуманното отношение към животните, безопасността на храните и рибарството.