Skip to main content

Cestovný ruch

Podpora cestovného ruchu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, základné právne predpisy, aktuality, publikácie, akcie.

Európska sieť pre rozvoj vidieka: projekty a postupy

Možnosť vyhľadať si projekty v oblasti cestovného ruchu podporované Európskou sieťou pre rozvoj vidieka, informácie o tejto sieti, novinky, publikácie a podujatia.

Pobrežný a námorný cestovný ruch

Informácie o pobrežnom cestovnom ruchu v EÚ, právne a strategické dokumenty, štúdie, aktuality a podujatia.