Skip to main content

Sieci transportowe i energetyczne

Polityka UE w zakresie zrównoważonego transportu i mobilności, wsparcie na rzecz infrastruktury energetycznej; aktualności i publikacje

Energia mórz i oceanów

Informacje i dokumenty dotyczące strategii UE na rzecz energii mórz i oceanów, najnowsze wiadomości i wydarzenia, możliwości finansowania.