Skip to main content

Vyhledávání projektů financovaných z prostředků EU

Informace o předchozích projektech financovaných z programu Erasmus+ a z Evropského sociálního fondu. 

Jak vyhledat projekt financovaný z prostředků EU

Kromě toho odkazujeme na informace o předchozích projektech, které vynikly z hlediska relevance pro politiku EU, komunikačního potenciálu, dopadu nebo koncepce. 

Archiv výsledků projektu Erasmus+ je databáze, která umožňuje přístup k údajům, výsledkům a kontaktním údajům všech projektů financovaných z programu Erasmus+ a některých projektů financovaných z předchozích programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Databáze projektů Evropského sociálního fondu poskytuje informace o předchozích financovaných projektech zaměřených na zkvalitňování vzdělávání napříč EU.