Skip to main content

Finansētu projektu meklēšana

Meklēt “Erasmus+” programmas un Eiropas Sociālā fonda ietvaros iepriekš finansētos projektus. 

Kā atrast finansētus projektus

Varat arī apskatīt, ar ko iepriekšējie projekti izcēlušies politikas nozīmīguma, saziņas potenciāla, ietekmes vai izstrādes ziņā. 

“Erasmus+” projektu rezultātu platforma ir datubāze, kurā var aplūkot aprakstus, rezultātus un kontaktinformāciju saistībā ar visiem projektiem, ko finansē programmas “Erasmus +” ietvaros, un dažiem projektiem, kas finansēti saskaņā ar iepriekšējām programmām izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.

Eiropas Sociālā fonda projektu datubāze sniedz informāciju par iepriekšējiem finansētajiem projektiem labākai izglītībai visā ES.