Skip to main content

Stanovení cílů a měření pokroku

Sdílení informací, podpora politik, evropské investice do vzdělávání, statistiky, ukazatele a referenční kritéria pro oblast vzdělávání v EU, vývoj politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.