Skip to main content

Postavljanje ciljev in ocenjevanje napredka

Izmenjava informacij, podpora politik, evropsko vlaganje v izobraževanje, kazalniki in referenčna merila v izobraževanju EU, premiki v politikah izobraževanja in usposabljanja.