Skip to main content

Tavoitteiden asettaminen ja tulosten mittaaminen

Tietojen vaihto, politiikkaa tukevat toimet, koulutusinvestoinnit EU:ssa, EU:n koulutusalan tilastot, indikaattorit ja vertailuarvot, koulutuspolitiikan kehittäminen.