Skip to main content

Služba Europa Analytics

K čemu slouží Europa Analytics

Europa Analytics je služba, která monitoruje a vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu Europa.

Používá platformu s otevřeným zdrojovým kódem „Matomo“ a je nainstalována na webovém serveru PHP/MySQL.

Infrastruktura i software jsou zcela pod kontrolou Evropské komise a jsou v souladu se stávajícími právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů.

Zásady ochrany soukromí, které služba Europa Analytics uplatňuje, schválil pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů.

Službu provozuje Generální ředitelství Evropské komise pro informatiku a je poskytována vlastníkům internetových stránek Evropské komise s cílem zajistit, aby naše online komunikace byla cílená, relevantní a nákladově efektivní.

Služba je přítomna na internetových stránkách vlastněných Komisí a na stránkách domény europa.eu. a podřízených domén, ale uplatňuje se hlavně na hlavní subdoméně Komise ec.europa.eu.

Evropská komise spravuje jménem všech orgánů a institucí EU interinstitucionální portál (stránky nejvyšší úrovně domény europa.eu). Služba Europa Analytics je rovněž přítomna na internetových stránkách nejvyšší úrovně domény europa.eu, ale k jejímu spuštění je nutný samostatný souhlas. Politika ochrany soukromí pro interinstitucionální internetové stránky je k dispozici zde.

Orgány a instituce EU (s výjimkou Evropské komise) používají v současné době vlastní analytické systémy. Další informace najdete na jejich stránkách s právním upozorněním.

Právní upozornění Evropské komise

Informace o ochraně údajů a příslušná opatření

Vlastní soubory cookies

Služba Europa Analytics je nastavena na použití u domény europa.eu (používané na internetových stránkách evropských orgánů) a na ukládání vlastních souborů cookies, jejichž platnost končí po uplynutí 13 měsíců a pak jsou z uživatelského zařízení automaticky odstraněny.

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají do návštěvníkova počítače nebo mobilního zařízení. Existují dva typy cookies – dočasné a trvalé cookies.

Více informací o našich cookies najdete zde.

Soubory cookies používané službou Europa Analytics umožňují Evropské komisi shromažďovat informace o návštěvnících stránek, které se pak používají k přípravě souhrnných a anonymních statistických zpráv o aktivitě návštěvníků online. Sledují se tyto informace:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • poloha: stát, region, město, přibližná zeměpisná délka a šířka (geolokalizace)
 • datum a čas požadavku (návštěvy stránky)
 • název zobrazené stránky (page title)
 • URL zobrazené stránky (page URL)
 • URL stránky, jež byla prohlížena před aktuální stránkou (referrer URL)
 • rozlišení obrazovky zařízení uživatele
 • místní čas podle časového pásma návštěvníka
 • soubory, na které návštěvník kliknul a jež si stáhl (download)
 • odkazy na vnější doménu, na které návštěvník kliknul (outlink)
 • doba generování stránek: doba potřebná pro vygenerování internetových stránek webovým serverem a pro jejich následné stažení návštěvníkem (page speed)
 • hlavní jazyk používaný prohlížečem (accept language header)
 • verze prohlížeče, plugin prohlížeče (PDF, Flash, Java), verze operačního systému, identifikátor zařízení (user agent header)
 • jazyk navštívené stránky
 • kampaně
 • vyhledávání stránky
 • akce

Pro větší přesnost zpráv jsou některé informace rovněž ukládány ve vlastních souborech cookies a poté shromažďovány službou Europa Analytics:

 • namátkové jedinečné ID návštěvníka
 • čas první návštěvy konkrétního návštěvníka
 • čas předchozí návštěvy konkrétního návštěvníka
 • počet návštěv konkrétního návštěvníka

Evropská komise je plně odpovědná za údaje shromážděné prostřednictvím vlastních souborů cookies, jelikož je uchovává na serverech, jež jsou zcela pod její kontrolou.

Shromážděné údaje neobsahují žádné osobní údaje a namátkové jedinečné ID návštěvníka, který software generuje, nelze použít k identifikaci konkrétní osoby. Údaje nebudou poskytnuty žádné další organizaci pro účely marketingu, průzkumu trhu ani pro obchodní účely.

Preferenční volba „Do not track“

„Do not track“ je technologie, která uživatelům umožňuje, aby nebyli internetovými stránkami sledováni za žádným účelem, tj. ani za účelem analýzy, reklamy, ani sociálními platformami.

Funkci „Do not track“ ve svém prohlížeči aktivujete takto:

Pokud váš preferovaný prohlížeč ve výše uvedeném seznamu nefiguruje, navštivte internetové stránky prodejce, kde najdete další informace.

Souhlas se shromažďováním údajů o prohlížení stránek za účelem pořizování anonymizovaných statistik

Po otevření internetové stránky, na níž je aktivována služba Europa Analytics, zaznamenává tato služba údaje o prohlížení stránek. Zároveň se může objevit zvláštní banner, na němž můžete cookies přijmout nebo odmítnout.

V případě, že soubory cookies odmítnete, službu Europa Analytics deaktivujete. Pokud se však rozhodnete, že údaje o prohlížení stránek pro účely anonymních statistik poskytnete, umožníte nám podstatně zlepšit kvalitu naší komunikace, její dosah i nákladovou efektivitu.

Pokud jste v prohlížeči aktivovali možnost „Do not track“, respektujeme váš výběr a údaje o prohlížení stránek Komise nebudou službou zpracovávány.

Rozhodnete-li se na pořizování anonymizovaných statistik služby Europa Analytics nepodílet, nebude to mít žádný vliv na prohlížení našich internetových stránek. Svůj souhlas nám můžete kdykoli znovu udělit i odvolat. Chcete-li zkontrolovat, jak je váš prohlížeč v tuto chvíli nastaven, zaškrtněte odpovídající políčko níže:

Omezený přístup k informacím

Veškerá komunikace týkající se dat z analýzy je zašifrována pomocí protokolu HTTPS. Anonymizované analytické zprávy vygenerované službou Europa Analytics jsou přístupné pouze prostřednictvím autentizační služby Evropské komise (ECAS) pro zaměstnance evropských institucí nebo pro řádně zmocněné externí subdodavatele, po nichž se může žádat, aby prováděli analýzu, vývoj nebo údržbu určitých internetových stránek.

Maskování IP adres návštěvníků

Europa Analytics používá mechanismus deidentifikace IP, který automaticky maskuje část IP adresy každého návštěvníka, a znemožňuje tak účinně určit totožnost konkrétního návštěvníka portálu Europa prostřednictvím IP adresy.

Upozornění: pro statistické účely se na základě celé IP adresy určuje město a země původu a před anonymizací se tyto údaje uloží a agregují.

Logy návštěvníků

Europa Analytics automaticky odstraňuje anonymní neagregovaná data po 13 měsících.

Anonymní a souhrnné údaje Evropská komise uchovává pro účely analýzy na neurčitou dobu.

Kontaktní údaje

Konkrétní otázky týkající se uchovávání a používání dat služby Europa Analytics můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách europa.eu.