Přejít na hlavní obsah

Svobody

Kapitola 2 Listiny základních práv EU: svoboda, bezpečnost, soukromý a rodinný život, ochrana osobních údajů, právo uzavřít manželství, svoboda myšlení, projevu a shromažďování, právo na vzdělání, majetek, azyl, ochranu v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání.

Know your rights

Přečtěte si více o svých právech

Kapitola 2 Listiny základních práv EU se týká svobod. Články 6 až 19 této kapitoly chrání tato práva:

Co dělat, byla-li vaše práva porušena

Orgány zemí EU jsou povinny dodržovat Listinu základních práv pouze při provádění právních předpisů EU. Základní práva jinak chrání ústava vaší země.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.