Skip to main content

Vrijheden

Hoofdstuk 2 van het EU-Handvest van grondrechten: vrijheid, veiligheid, privé- en gezinsleven, bescherming van persoonsgegevens, recht te huwen, vrijheid van gedachte, meningsuiting en vergadering, recht op onderwijs, eigendom, asiel, bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering.

Ken uw rechten

Hoofdstuk 2 van het EU-Handvest van de grondrechten gaat over vrijheden. Dit hoofdstuk omvat de artikelen 6 tot en met 19 die de volgende rechten beschermen:

Wat kunt u doen als uw rechten zijn geschonden?

De autoriteiten van de EU-landen zijn alleen verplicht het Handvest van de grondrechten na te leven wanneer zij het EU-recht uitvoeren. Uw grondrechten worden beschermd door de grondwet van uw land.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.