Skip to main content

Szabadságok

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2. fejezete: szabadság, biztonság, magán- és családi élet, a személyes adatok védelme, házasságkötéshez való jog, gondolat-, véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadság, oktatáshoz, tulajdonhoz való jog, menedékjog, védelem a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szemben.

Ismerje meg jogait!

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2. fejezete a szabadságokról szól. E fejezet 6–19. cikke a következő jogokat védi:

Mit tehet Ön, ha jogai sérültek?

Az uniós országok hatóságai csak az uniós jog végrehajtása során kötelesek tiszteletben tartani az Alapjogi Chartát. Az alapvető jogokat az Ön országának alkotmánya védi.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.