Skip to main content

Friheder

Afsnit 2 i EU's charter om grundlæggende rettigheder: frihed, sikkerhed, privatliv og familieliv, beskyttelse af personoplysninger, retten til at indgå ægteskab, tanke-, ytrings- og forsamlingsfrihed, ret til uddannelse, ejendomsret, asylret, beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning eller udlevering.

Kend dine rettigheder

Afsnit 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder handler om friheder. Artikel 6-19 i dette afsnit beskytter følgende rettigheder

Hvad skal du gøre, hvis dine rettigheder er blevet krænket?

Myndighederne i EU-landene er kun forpligtede til at overholde chartret om grundlæggende rettigheder, når de gennemfører EU-lovgivningen. De grundlæggende rettigheder er beskyttet af dit lands forfatning.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.