Skip to main content

Vapaudet

EU:n perusoikeuskirjan 2 osasto: vapaus, turvallisuus, yksityis- ja perhe-elämä, henkilötietojen suoja, oikeus solmia avioliitto, ajatuksen, sanan- ja kokoontumisvapaus, oikeus koulutukseen, omistusoikeus, oikeus turvapaikkaan, suoja palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa.

Tiedä oikeutesi

EU:n perusoikeuskirjan 2 osasto käsittelee vapauksia. Tämän osaston 6–19 artikloilla turvataan seuraavat oikeudet:

Mitä tehdä, jos oikeuksiasi loukataan

EU-maiden viranomaisten on noudatettava EU:n perusoikeuskirjaa vain EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä. Muilta osin perusoikeutesi on turvattu oman maasi perustuslaissa.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.