Skip to main content

Friheter

Avdelning 2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna: frihet, säkerhet, privatliv och familjeliv, skydd av personuppgifter, rätten att gifta sig, tanke-, yttrande- och mötesfrihet, rätt till utbildning, egendom och asyl, skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning.

Ta reda på dina rättigheter

Avdelning 2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna handlar om friheter. Artiklarna 6–19 skyddar följande rättigheter:

Vad gör jag om mina rättigheter har kränkts?

EU-ländernas myndigheter är bara skyldiga att följa stadgan om de grundläggande rättigheterna när de tillämpar EU-rätten. De grundläggande rättigheterna skyddas i ditt lands författning.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.