Skip to main content

Cum puteți semnala o încălcare a drepturilor dumneavoastră

Adresați-vă plângerea autorității naționale competente (guvern, instanțe naționale sau un organism specializat în domeniul drepturilor omului)

Când se aplică Carta drepturilor fundamentale?

Dispozițiile Cartei se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, în conformitate cu principiul subsidiarității, precum și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.

Carta protejează persoanele fizice și juridice împotriva acțiunilor instituțiilor UE care încalcă drepturile fundamentale. În acest caz, Curtea Europeană de Justiție are competența de a controla legalitatea actului.

Dacă o autoritate națională încalcă prevederile Cartei atunci când pune în aplicare dreptul UE, judecătorii naționali (sub îndrumarea Curții Europene de Justiție) au competența de a asigura respectarea Cartei.

Carta drepturilor fundamentale a UE completează, dar nu înlocuiește, sistemele constituționale naționale sau sistemul de protecție a drepturilor fundamentale garantat de Convenția europeană a drepturilor omului.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate într-un context care nu intră sub incidența dreptului UE, va trebui să adresați plângerea autorității naționale relevante, indiferente dacă este vorba despre autorități centrale, instanțe naționale sau organisme specializate în materie de drepturile omului.

Cum puteți semnala o încălcare a drepturilor dumneavoastră

Organismele naționale de promovare a egalității

Toate țările UE trebuie să desemneze un astfel de organism, responsabil cu promovarea egalității de tratament.

Aceste organisme trebuie:

  • să acorde asistență independentă victimelor discriminării
  • să desfășoare studii și anchete privind discriminarea
  • să publice rapoarte independente și să formuleze recomandări în acest domeniu.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, contactați organismul național de promovare a egalității din țara dumneavoastră.

Lista organismelor naționale de promovare a egalității

Aflați mai multe despre cum puteți depune o plângere la nivel național.

Tipuri de încălcări

Încălcarea prevederilor de către o autoritate națională

Dacă o autoritate națională încalcă prevederile Cartei atunci când pune în aplicare dreptul UE, judecătorii naționali (sub îndrumarea Curții Europene de Justiție) au competența de a asigura respectarea Cartei.

Încălcarea prevederilor de către o instituție a UE

Carta protejează persoanele fizice și juridice împotriva acțiunilor instituțiilor UE care încalcă drepturile fundamentale. În acest caz, Curtea Europeană de Justiție are competența de a controla legalitatea actului.

Comisia Europeană poate introduce o acțiune în justiție împotriva unei autorități naționale

Comisia Europeană poate introduce o acțiune în justiție împotriva unui stat membru al UE pentru încălcarea drepturilor fundamentale atunci când pune în aplicare legislația UE. Dar nu poate face acest lucru atunci când este vorba numai de legislația națională.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

Pe lângă obligațiile care le revin în temeiul legislației UE, toate țările UE și-au asumat, de asemenea, angajamente în baza Convenției europene a drepturilor omului. Aceasta înseamnă că, în ultimă instanță, după epuizarea tuturor căilor de atac de care dispuneți în țara dumneavoastră, puteți introduce o acțiune în fața Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg în cazul în care o țară din UE a încălcat un drept fundamental garantat de Convenția europeană a drepturilor omului.

Pentru a vedea dacă plângerea dumneavoastră este admisibilă, puteți consulta lista de verificare a admisibilității, pe site-ul Curții Europene a Drepturilor Omului.

Setul de instrumente Ch@rter Click!

ProiectulCh@rter Click!, finanțat de UE, a creat un set de instrumente practic (o listă de verificare și un tutorial) pentru a ajuta victimele încălcărilor drepturilor fundamentale, avocații, judecătorii naționali, ombudsmanii, organismele de promovare a egalității și alte instituții naționale de resort să determine în ce măsură Carta poate oferi protecție într-un caz specific.

Carta drepturilor fundamentale a UE completează, dar nu înlocuiește, sistemele constituționale naționale sau sistemul de protecție a drepturilor fundamentale garantat de Convenția europeană a drepturilor omului.

Documents

4 MAI 2017
EU Charter of Fundamental Rights infograph - where to go in case of breach?
English
(289.74 KB - PDF)
Descărcați