Skip to main content

Důstojnost

Kapitola 1 Listiny základních práv EU: lidská důstojnost, právo na život, právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení a trestání, otroctví a nucené práce.

Přečtěte si více o svých právech

Kapitola 1 Listiny základních práv EU se týká důstojnosti. Články 1 až 5 této kapitoly stanoví tato práva:

Co dělat, byla-li vaše práva porušena

Orgány zemí EU jsou povinny dodržovat Listinu základních práv pouze při provádění právních předpisů EU. Základní práva jinak chrání ústava vaší země.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.