Skip to main content

Méltóság

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1. fejezete: emberi méltóság, az élethez való jog, a személyi sérthetetlenséghez való jog, a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalma, a rabszolgaság és a kényszermunka tilalma.

Ismerje meg jogait!

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1. fejezete a méltóságról szól. E fejezet 1–5. cikke a következő jogokat védi:

Mit tehet Ön, ha jogai sérültek?

Az uniós országok hatóságai csak az uniós jog végrehajtása során kötelesek tiszteletben tartani az Alapjogi Chartát. Az alapvető jogokat az Ön országának alkotmánya védi.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.