Skip to main content

Waardigheid

Hoofdstuk 1 van het EU-Handvest van grondrechten: menselijke waardigheid, recht op leven, recht op menselijke integriteit, verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen, slavernij en dwangarbeid.

Ken uw rechten

Hoofdstuk 1 van het EU-Handvest van de grondrechten gaat over waardigheid. Dit hoofdstuk omvat de artikelen 1 tot en met 5 die de volgende rechten beschermen:

Wat kunt u doen als uw rechten zijn geschonden?

De autoriteiten van de EU-landen zijn alleen verplicht het Handvest van de grondrechten na te leven wanneer zij het EU-recht uitvoeren. Uw grondrechten worden beschermd door de grondwet van uw land.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.