Skip to main content

Godność

Tytuł 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej: godność człowieka, prawo do życia, prawo człowieka do integralności, zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

Poznaj swoje prawa

Tytuł 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczy godności. Zawarte w nim artykuły 1–5 zapewniają ochronę następujących praw:

Co zrobić w przypadku naruszenia praw

Organy w krajach UE są zobowiązane do przestrzegania Karty praw podstawowych wyłącznie w zakresie, w jakim stosują prawo Unii. Prawa podstawowe chroni konstytucja Twojego kraju.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.