Skip to main content

Værdighed

Afsnit 1 i EU's charter om grundlæggende rettigheder: menneskelig værdighed, retten til livet, retten til respekt for menneskets integritet, forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, slaveri og tvangsarbejde.

Kend dine rettigheder

Afsnit 1 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder handler om værdighed. Artikel 1-5 i dette afsnit beskytter følgende rettigheder:

Hvad skal du gøre, hvis dine rettigheder er blevet krænket?

Myndighederne i EU-landene er kun forpligtede til at overholde chartret om grundlæggende rettigheder, når de gennemfører EU-lovgivningen. De grundlæggende rettigheder er beskyttet af dit lands forfatning.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.