Skip to main content

Kus me tegutseme – humanitaarabi ja rahvusvahelised partnerlussuhted

Humanitaarabi

Euroopa Komisjoni elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO) pakub abi kõigis maailma suuremates kriisipiirkondades ning annab abi ka katastroofiohu vähendamiseks.

Riigid ja piirkonnad, kus komisjon annab humanitaarabi

Rahvusvahelised partnerlussuhted

Euroopa Komisjoni rahvusvaheliste partnerlussuhete osakond vastutab arengukoostöö poliitika eest laiemas rahvusvahelise koostöö raamistikus, kohandades seda partnerriikide muutuvate vajadustega. See hõlmab koostööd arengumaadega, kes on arengu eri etappides.

Riigid ja piirkonnad, kus komisjon annab arenguabi