Skip to main content

Zostań partnerem w zakresie pomocy humanitarnej

Komisja Europejska współpracuje z organizacjami partnerskimi w celu niesienia pomocy humanitarnej na całym świecie.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) współpracuje z ponad 200 organizacjami partnerskimi w celu dostarczania pomocy humanitarnej na całym świecie. Do partnerów w działaniach humanitarnych należą organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, agencje ONZ i wyspecjalizowane agencje państw członkowskich UE.

Współpraca z wieloma różnymi partnerami ma dla ECHO duże znaczenie, gdyż w ten sposób można zaspokoić na całym świecie stale rosnące potrzeby w coraz bardziej złożonych sytuacjach. ECHO blisko współpracuje ze swoimi partnerami zarówno w kwestiach polityki, jak i zarządzania działaniami humanitarnymi, i nadal tę współpracę zacieśnia.

Więcej informacji na temat aktualnych partnerów, rodzajów partnerstwa i procedur, jakich należy przestrzegać, aby zostać partnerem ECHO, dostępnych jest na stronie internetowej dla partnerów ECHO.