Skip to main content

Humanitaarabi partnerorganisatsioonid

Euroopa Komisjon teeb ülemaailmse humanitaarabi andmiseks koostööd mitmesuguste partnerorganisatsioonidega.

Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO) teeb ülemaailmse humanitaarabi pakkumiseks koostööd üle 200 partnerorganisatsiooniga. Humanitaarabi partnerorganisatsioonide hulka kuuluvad vabaühendused, rahvusvahelised organisatsioonid, ÜRO asutused ja ELi liikmesriikide spetsialiseerunud ametid.

ECHO jaoks on oluline teha koostööd mitmesuguste partneritega, sest tänu neile on võimalik vastata kogu maailma üha suurenevatele vajadustele ja pakkuda lahendusi ühe keerulisemates olukordades. ECHO on tihendanud koostööd partneritega nii poliitikaküsimustes kui ka humanitaarabioperatsioonide juhtimise valdkonnas.

Lisateavet partnerite, partnerlussuhete liikide ja partneriks saamise korra kohta leiate ECHO partnerlussuhete veebisaidilt.