Skip to main content

Cilvēki pirmajā vietā — Eiropas Komisijas zaļināšana

Eiropas Komisija šajā ziņā rāda piemēru. Tā ir izstrādājusi vērienīgu, bet reālistisku plānu klimatneitralitātes panākšanai līdz 2030. gadam.

Mērķis līdz 2030. gadam sasniegt klimatneitralitāti

Komisija 2005. gadā tika reģistrēta vidiskās pārvaldības un audita sistēmā (EMAS), un kopš tā laika, uzlabojot ēku energoefektivitāti un samazinot ūdens un papīra patēriņu un atkritumu apjomu, tā par 38 % samazinājusi savu ēku siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Lai turpinātu šo labo praksi un uzņemtos vadošo lomu pārejā uz klimatneitrālu sabiedrību, Komisija ir apņēmusies samazināt savu ēku siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par 60 % salīdzinājumā ar 2005. gadu un atlikušās emisijas kompensēt ar oglekļa piesaisti (vēlākais līdz 2030. gadam).

Veicot turpmāk norādītos pasākumus, Komisija strauji virzīsies uz klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2030. gadam. 

Zaļākas ēkas, zaļāks darba stils

Efektīvāku, ilgtspējīgāku un klimatnoturīgāku ēku un darba telpu izmantošana ļaus līdz 2030. gadam par trešdaļu samazināt Komisijas oglekļa pēdu, tālab Komisija:

 • iegādāsies energoefektīvākas un zaļākas ēkas
 • pāries uz dinamiskām kopstrādes telpām
 • samazinās biroju skaitu

Domājot par Komisijas izmantoto ēku nākotni un tajās notiekošo darbu, tiks ņemtas vērā arī jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtības — ilgtspēja, estētika un iekļaujošums. Piemēram, Komisija jau ir aktīvi iesaistījusies partnerībā ar Briseles reģionu jaunā Eiropas kvartāla un jauno mobilitātes plānu izstrādē.

Zaļāka un viedāka mobilitāte

Mainot veidu, kā organizējam komandējumus, un dodot priekšroku videi nekaitīgāku transporta veidu izmantošanai, emisijas šajā jomā varēs samazināt par 50 % (2019.–2024. gadā), tālab Komisija:

 • uzlabos darbinieku komandējumu organizēšanu
 • sanāksmes ar ārējiem ekspertiem rīkos kā virtuālu, hibrīda un klātienes sanāksmju apvienojumu

Darbinieki arī turpmāk tiks aicināti rīkoties ilgtspējīgāk, lai emisijas šajā jomā samazinātu par aptuveni 45 % (2019.–2030. gadā), tālab Komisija:

 • mudinās darbiniekus izmantot videi nekaitīgākus transportlīdzekļus, lai dotos uz darbu
 • paplašinās attālinātu strādāšanu
 • organizēs informatīvas kampaņas un pasākumus

IT infrastruktūru un aktīvu zaļināšana

IT darbību un aktīvu optimizācija ļaus siltumnīcefekta gāzu emisijas šajā jomā samazināt par trešdaļu, tālab Komisija:

 • paātrinās pāreju uz energoefektīvāku, remontējamu ierīču plašāku izmantošanu
 • racionalizēs IT un izņems no ekspluatācijas novecojušas sistēmas
 • pakāpeniski samazinās vietējo datu telpu skaitu
 • plašāk izmantos bezpapīra darbplūsmas un arhīvu digitalizāciju

Komisija rāda piemēru ES zaļā kursa politikas īstenošanā

Komisijas darbībām būs arī virzoša un pārveidojoša ietekme citās zaļā kursa jomās, tādās kā:

 • zaļāka ēdināšana
 • apritīguma uzlabošana, izmantojot zaļā publiskā iepirkuma principus
 • ekosistēmu un biodaudzveidības saglabāšana un atjaunošana Komisijas objektos

Documents

 

5 APRĪLIS 2022
Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.62 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

5 APRĪLIS 2022
Annexes to the Communication to the Commission - Greening the Commission
English
(1.1 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

5 APRĪLIS 2022
Factsheet: Greening the Commission
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

28 APRĪLIS 2022
Factsheet: Greening on level of ambition and EU targets
English
(75.46 KB - PDF)
Lejupielādēt