Przejdź do treści głównej

Jak zorganizowana jest Komisja Europejska

Komisja Europejska jest podzielona na departamenty, które opracowują strategie polityczne dla poszczególnych obszarów. Na czele każdego departamentu stoi komisarz. Pracami Komisji kieruje przewodniczący. 

Przywództwo polityczne

Pracom Komisji przewodzi zespół 27 komisarzy, tzw. kolegium, na którego czele stoi przewodniczący. Wspólnie podejmują oni decyzje wytyczające polityczny kierunek działań Komisji.

Nowe kolegium komisarzy jest powoływane co pięć lat.

Departamenty i agencje wykonawcze

Struktura Komisji opiera się na podziale na departamenty tematyczne – tak zwane dyrekcje generalne (DG), które odpowiadają za różne obszary polityki. DG opracowują i wdrażają politykę UE, przepisy unijne i programy finansowania oraz nimi zarządzają. Konkretnymi kwestiami administracyjnymi zajmują się dodatkowe służby Komisji. Programami ustanowionymi przez Komisję zarządzają agencje wykonawcze.

Wykaz departamentów i agencji wykonawczych

Personel Komisji

Historia służby cywilnej Komisji Europejskiej liczy ponad 60 lat. W Komisji zatrudnionych jest obecnie ok. 32 tys. pracowników etatowych i kontraktowych. Są wśród nich urzędnicy odpowiadający za poszczególne strategie polityczne, naukowcy, prawnicy i tłumacze. 

Komisja robi wszystko, by być przykładem nowoczesnej, elastycznej i kierującej się jasnymi wartościami organizacji, której personel wykonuje swoje zadania z najwyższą efektywnością w służbie wszystkich mieszkańców UE. 

Dowiedz się więcej:

Biura Komisji na świecie

  • Przedstawicielstwa: reprezentują Komisję w krajach UE.
  • Delegatury Unii: placówki te reprezentują Komisję poza UE, a zarządza nimi Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Delegatury promują interesy i strategie UE oraz prowadzą wiele różnych działań informacyjnych.