Skip to main content
TjänstenFPI

Utrikespolitiska instrument

Tjänsten för utrikespolitiska instrument ansvarar för de ekonomiska och operativa komponenterna av EU:s utrikespolitik. Vi hjälper länder att hantera kriser och bevara fred, säkerhet, lag och ordning. Vi bekämpar också handel med konfliktdiamanter och material som kan användas för tortyr.

Aktuellt

Nyheter från den här avdelningen

Ansvarsområden

Tjänsten för utrikespolitiska instrument har till uppgift att

  • vara den första som reagerar på utrikespolitiska behov och möjligheter
  • hjälpa länder att hantera kriser och bevara fred och säkerhet
  • observera val och stödja demokrati, mänsklig värdighet och rättsstatsprincipen i hela världen
  • bygga allianser och maximalt utnyttja EU:s inflytande i världen
  • förhindra handel med konfliktdiamanter och med varor som kan användas för dödsstraff eller tortyr
  • bemöta hot mot den internationella säkerheten genom den europeiska fredsfaciliteten.

Vårt uppdrag

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

 

Ledning och organisation

Kontakt

Namn
Tjänsten för utrikespolitiska instrument
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Tjänsten för utrikespolitiska instrument, Europeiska kommissionen, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien