Skip to main content
TjenesteFPI

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

FPI er ansvarlig for de finansielle og operationelle led i EU's udenrigspolitik. Den hjælper lande med at håndtere kriser og opretholde fred, sikkerhed og lov og orden. Derudover bekæmper FPI handel med konfliktdiamanter og materialer knyttet til tortur.

Seneste nyt

Nyheder fra denne afdeling

Ansvarsområder

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenters rolle er at:

  • reagere først på udenrigspolitiske behov og muligheder
  • hjælpe lande med at håndtere kriser og opretholde fred og sikkerhed
  • observere valg og understøtte demokrati, menneskelig værdighed og retsstatsprincippet over hele verden
  • opbygge alliancer og udnytte EU's indflydelse i verden
  • forhindre handel med konfliktdiamanter og varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur
  • imødegå trusler mod den internationale sikkerhed gennem den europæiske fredsfacilitet

Opgavebeskrivelse

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Ledelsesplan – afdelingens målsætninger, opgaver og ressourcer i indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

 

Ledelse og organisation

Kontakt

Navn
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter
Telefonnummer
+32 2 299 11 11 (Kommissionens omstilling)
Postadresse
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter, Europa-Kommissionen, 1049 Bruxelles, Belgien