Skip to main content
TalitusFPI

Välispoliitika vahendid

Välispoliitika vahendite talitus tegeleb ELi välispoliitika finants- ja operatiivküsimustega. Ta aitab riikidel kriisidega toime tulla ning säilitada rahu, julgeoleku ja avaliku korra. Välispoliitika vahendite talitus võitleb ka konfliktiteemantide ja piinamisvahenditega kauplemise vastu.

Viimati lisatud

Selle osakonna uudised

Vastutusala

Välispoliitika vahendite talituse ülesanne on:

  • reageerida esimesena välispoliitilistele vajadustele ja võimalustele
  • aidata riikidel kriisidega toime tulla ning säilitada rahu, julgeolek ja avalik kord
  • vaadelda valimisi, toetada demokraatiat ja inimväärikust ning õigusriiki kogu maailmas
  • luua liite ja võimendada ELi mõju maailmas
  • tõkestada kauplemist konfliktiteemantidega ja kaupadega, mida võidakse kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks;
  • tegeleda rahvusvahelist julgeolekut ähvardavate ohtudega Euroopa rahutagamisrahastu kaudu

Eesmärkide ja ülesannete kirjeldus

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade kogu institutsiooni jooksva aasta eesmärkidest

Majandamiskava – osakonna prognoositud väljundid, tegevused ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – osakonna saavutused ja eelmisel aastal kasutatud ressursid

 

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed

Nimi
Välispoliitika vahendite talitus
Telefoninumber
+32 2 299 11 11 (komisjoni keskjaam)
Postiaadress
Välispoliitika vahendite talitus, Euroopa Komisjon, 1049 Brüssel, Belgia