Skip to main content
SlužbaFPI

Služba za instrumente zunanje politike

Služba za instrumente zunanje politike (FPI) je odgovorna za finančni in operativni del zunanje politike EU. Državam pomaga obvladovati krizne razmere, ohranjati javni red in mir ter zagotavljati varnost. Služba za instrumente zunanje politike se bori tudi proti trgovini s konfliktnimi diamanti in blagom, povezanim z mučenjem.

Aktualno

Novice te službe

Pristojnosti

Naloge službe za instrumente zunanje politike:

  • prvi odziv na potrebe in priložnosti zunanje politike
  • pomoč državam pri obvladovanju kriz, ohranjanju miru in varnosti
  • opazovanje volitev, podpiranje demokracije in človekovega dostojanstva ter vladavine prava po vsem svetu
  • sklepanje zavezništev in krepitev vpliva EU v svetu
  • preprečevanje trgovine s konfliktnimi diamanti in blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni ali mučenje
  • obravnavanje groženj mednarodni varnosti v okviru evropskega mirovnega instrumenta

Poslanstvo

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

 

Vodstvo in organiziranost

Kontakt

Ime
Služba za instrumente zunanje politike
Telefonska številka
+32 22991111 (telefonska centrala Komisije)
Poštni naslov
Služba za instrumente zunanje politike, Evropska komisija, 1049 Bruselj, Belgija