Skip to main content
SlužbaFPI

Nástroje zahraniční politiky

Služba nástrojů zahraniční politiky je odpovědná za finanční a provozní složky zahraniční politiky EU. Napomáhá zemím při řešení krizí a udržování míru, bezpečnosti a veřejného pořádku. Nástroji zahraniční politiky EU rovněž bojuje proti obchodu s konfliktními diamanty a materiálem, který se používá při mučení.

Aktuality

Aktuality tohoto útvaru

Úkoly

Úkolem Služby nástrojů zahraniční politiky je:

  • jako první reagovat na potřeby zahraniční politiky a příležitosti v této oblasti
  • pomáhat zemím při řešení krizí a udržování míru, bezpečnosti a veřejného pořádku
  • monitorovat průběh voleb, prosazovat demokracii, respektování lidské důstojnosti a zásad právního státu na celém světě
  • budovat aliance a posilovat vliv EU ve světě
  • potírat obchodování s konfliktními diamanty a zbožím, které by mohlo být použito pro účely trestu smrti nebo mučení
  • za pomoci Evropského mírového nástroje řešit hrozby pro mezinárodní bezpečnost

Mandát

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

 

Vedení a organizace

Kontakt

Jméno/Název
Služba nástrojů zahraniční politiky
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11 (ústředna Komise)
Poštovní adresa
Služba nástrojů zahraniční politiky, Evropská komise, 1049 Brusel, Belgie