Skip to main content
Лого на Европейската комисия
СлужбаСлужба за инструментите в областта на външната политика (FPI)

Инструменти в областта на външната политика

Службата за инструментите в областта на външната политика отговаря за финансовите и оперативните компоненти на външната политика на ЕС. Тя помага на страните да се справят с кризи и да поддържат мира, сигурността, правото и реда. Службата също така се бори срещу търговията с конфликтни диаманти и материали, свързани с мъченията.

Актуално

Новини от това ведомство

Отговорности

Ролята на Службата за инструментите в областта на външната политика е да:

  • действа като първа инстанция за реагиране на външнополитическите нужди и възможности
  • помага на страните да се справят с кризи и да поддържат мира и сигурността
  • наблюдава избори, подкрепя демокрацията и човешкото достойнство, както и върховенството на закона по света
  • изгражда съюзи и допринася за повишаване на влиянието на ЕС в света
  • предотвратява търговията с конфликтни диаманти и със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание или за изтезания
  • се справя със заплахи за международната сигурност чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира.

Мисия

Планове и доклади

Работна програма на Комисията — преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността — постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

 

Ръководство и организация

Контакт

Име
Служба за инструментите в областта на външната политика
Телефонен номер
+32 2 299 11 11 (телефонна централа на Комисията)
Пощенски адрес
Служба за инструментите в областта на външната политика, Европейска комисия, 1049 Брюксел, Бeлгия