Skip to main content
ServizzFPI

Strumenti tal-Politika Barranija

L-FPI hu responsabbli għall-komponenti finanzjarji u operazzjonali tal-politika barranija tal-UE. Hu jgħin lill-pajjiżi biex ilaħħqu mal-kriżijiet u jżommu l-paċi, is-sigurtà, il-liġi u l-ordni. L-FPI jiġġieled ukoll il-kummerċ fid-djamanti tal-kunflitt u materjali marbuta mat-tortura.

L-aktar reċenti

Aħbarijiet minn dan id-dipartiment

Responsabbiltajiet

Ir-rwol tas-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija hu li:

  • jaġixxi bħala s-servizz tal-ewwel rispons għall-ħtiġijiet u l-opportunitajiet tal-politika barranija
  • jgħin lill-pajjiżi jlaħħqu mal-kriżijiet u jżommu l-paċi u s-sigurtà
  • josserva l-elezzjonijiet, jappoġġja d-demokrazija u d-dinjità tal-bniedem u l-istat tad-dritt madwar id-dinja
  • jibni alleanzi u ingranaġġ tal-influwenza tal-UE fid-dinja
  • jimpedixxi l-kummerċ fid-djamanti ta’ kunflitt u f’oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali jew għat-tortura
  • jindirizza t-theddid għas-sigurtà internazzjonali permezz tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi

Stqarrija tal-missjoni

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-istituzzjoni kollha għas-sena kurrenti

Pjan ta’ ġestjoni – outputs imbassrin tad-dipartiment, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport annwali tal-attività – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

 

Tmexxija u organizzazzjoni

Kuntatt

Isem
Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11 (is-switchboard tal-Kummissjoni)
Indirizz postali
Service for Foreign Policy Instruments, European Commission, 1049 Brussels, Belgium