Skip to main content
Dienests<em>FPI</em>

Ārpolitikas instrumenti

Ārpolitikas instrumentu dienests (FPI) atbild par ES ārpolitikas finansiālajiem un operatīvajiem aspektiem. Šis dienests palīdz valstīm pārvarēt krīzes un saglabāt mieru, drošību, tiesiskumu un sabiedrisko kārtību. FPI arī cīnās pret konfliktu zonās iegūto dimantu un spīdzināšanā izmantoto materiālu tirdzniecību.

Jaunumi

Šī dienesta jaunumi

Pienākumi

Ārpolitikas instrumentu dienesta uzdevumi:

  • pirmajam reaģēt uz vajadzībām un iespējām, kas radušās ārpolitikas kontekstā;
  • palīdzēt valstīm pārvarēt krīzes un uzturēt mieru un drošību;
  • uzraudzīt vēlēšanas, atbalstīt demokrātiju, cilvēka cieņu un tiesiskumu visā pasaulē;
  • veidot alianses un nostiprināt ES ietekmi pasaulē;
  • novērst tirdzniecību ar dimantiem, kas iegūti konflikta zonās, un priekšmetiem, kas var tikt izmantoti nāvessoda izpildīšanā un spīdzināšanā;
  • novērst starptautiskās drošības apdraudējumus, izmantojot Eiropas Miera mehānismu.

Pamatuzdevums

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma — pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Vadības plāns — prognozētie dienesta rezultāti, aktivitātes un resursi kārtējam gadam

Gada darbības pārskats — dienesta paveiktais un iepriekšējā gadā izmantotie resursi

 

Vadība un organizācija

Kontaktinformācija

Nosaukums
Service for Foreign Policy Instruments
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
Service for Foreign Policy Instruments, European Commission, 1049 Brussels, Beļģija