Skip to main content
ServiciuFPI

Serviciul Instrumente de Politică Externă

Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI) gestionează componenta financiară și operațională a politicii externe a UE. Acesta ajută țările care se confruntă cu crize și contribuie la apărarea păcii, securității, legii și ordinii publice. De asemenea, FPI luptă împotriva comerțului cu diamante de război și cu materiale legate de tortură.

Noutăți

Noutăți de la acest departament

Responsabilități

Serviciul Instrumente de Politică Externă:

  • asigură primul răspuns la nevoile și oportunitățile în materie de politică externă
  • ajută țările care se confruntă cu crize și contribuie la menținerea păcii și a securității
  • observă alegeri, sprijină democrația, demnitatea umană și statul de drept în întreaga lume
  • creează alianțe și mobilizează influența UE în lume
  • caută să împiedice comerțul cu diamante de război și cu bunuri care ar putea fi utilizate pentru a aplica pedeapsa capitală sau tortura
  • caută soluții la amenințările la adresa securității internaționale, prin Instrumentul european pentru pace

Declarație de misiune

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

 

Conducere și organizare

Contact

Nume
Serviciul Instrumente de Politică Externă
Număr de telefon
+32 2 299 11 11 (centrala Comisiei)
Adresă poștală
Serviciul Instrumente de Politică Externă, Comisia Europeană, 1049 Bruxelles, Belgia