Skip to main content
SlužbaFPI

Nástroje zahraničnej politiky

FPI je zodpovedný za finančné a operačné zložky zahraničnej politiky EÚ. Pomáha krajinám zvládať krízy a zachovávať mier, bezpečnosť, právo a poriadok. Bojuje aj proti obchodu s diamantmi pochádzajúcimi z konfliktných oblastí a materiálmi súvisiacimi s mučením.

Aktuality

https://fpi.ec.europa.eu/news_en

Úlohy

Úlohou Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky je:

  • konať ako prvý aktér v súvislosti s potrebami a príležitosťami v oblasti zahraničnej politiky;
  • pomáhať krajinám zvládať krízy a zachovávať mier a bezpečnosť;
  • monitorovať priebeh volieb, podporovať demokraciu, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a zásad právneho štátu na celom svete;
  • budovať spojenectvá a posilňovať vplyv EÚ vo svete;
  • zabrániť obchodovaniu s diamantmi z konfliktných oblastí a tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti alebo mučenie;
  • riešiť hrozby ohrozujúce medzinárodnú bezpečnosť, a to prostredníctvom Európskeho mierového nástroja.

 

Charakteristika činnosti

https://ec.europa.eu/fpi/about-us_en

Plány a správy

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

Management plan - department forecasted outputs, activities, resources for current year

Annual activity report - department achievements, resources used during previous year

 

 

Vedenie a organizácia

Kontakt

Meno/Názov
Útvar pre nástroje zahraničnej politiky
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11 (telefónna ústredňa Komisie)
Poštová adresa
Útvar pre nástroje zahraničnej politiky, Európska komisia, 1049 Brussels, Belgicko