Skip to main content
SlužbaFPI

Nástroje zahraničnej politiky (FPI)

FPI je zodpovedný za finančné a operačné zložky zahraničnej politiky EÚ. Pomáha krajinám zvládať krízy a zachovávať mier, bezpečnosť, právo a poriadok. Bojuje aj proti obchodu s diamantmi pochádzajúcimi z konfliktných oblastí a materiálmi súvisiacimi s mučením.

Aktuality

Aktuality z tohto útvaru

Povinnosti

Úlohou Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky je:

  • konať ako prvý aktér v súvislosti s potrebami a príležitosťami v oblasti zahraničnej politiky;
  • pomáhať krajinám zvládať krízy a zachovávať mier a bezpečnosť;
  • monitorovať priebeh volieb, podporovať demokraciu, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a zásad právneho štátu na celom svete;
  • budovať spojenectvá a posilňovať vplyv EÚ vo svete;
  • zabrániť obchodovaniu s diamantmi z konfliktných oblastí a tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti alebo mučenie;
  • riešiť hrozby ohrozujúce medzinárodnú bezpečnosť, a to prostredníctvom Európskeho mierového nástroja.

Poslanie misie

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

 

Vedenie a organizácia

Kontakt

Meno/Názov
Útvar pre nástroje zahraničnej politiky
Telefónne číslo
+ 32 22991111 (telefónna ústredňa Komisie)
Poštová adresa
Útvar pre nástroje zahraničnej politiky, Európska komisia, 1049 Brusel, Belgicko