Skip to main content
DienstFPI

Instrumenten voor het buitenlands beleid

De Dienst Instrumenten buitenlands beleid (FPI) vormt de financiële en operationele component van het buitenlands beleid van de EU. De dienst helpt landen om het hoofd te bieden aan crisissen, en om vrede, veiligheid, recht en orde te handhaven. De FPI bestrijdt ook de handel in conflictdiamanten en materialen die in verband kunne worden gebracht met foltering.

Nieuws

Nieuws van dit departement

Verantwoordelijkheden

De Dienst Instrumenten buitenlands beleid:

  • is het eerste aanspreekpunt waar het gaat om de noden en kansen van het buitenlands beleid
  • helpt landen crisissen te bezweren en de vrede en veiligheid te bewaren
  • houdt toezicht op verkiezingen en ondersteunt de democratie, de menselijke waardigheid en de rechtsstaat wereldwijd
  • smeedt allianties en vergroot de invloed van de EU in de wereld
  • bestrijdt de handel in conflictdiamanten en in goederen die gebruikt kunnen worden voor de doodstraf of foltering
  • vecht tegen bedreigingen voor de internationale veiligheid via de Europese Vredesfaciliteit

Missieverklaring

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie: overzicht van alle taken voor dit jaar

Beheersplan: doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag: resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

 

Leiding en organisatie

Contact

Naam
Dienst Instrumenten buitenlands beleid
Telefoonnummer
+32 2 299 11 11 (telefooncentrale Commissie)
Postadres
Dienst Instrumenten buitenlands beleid, Europese Commissie, 1049 Brussel, België