Skip to main content
PalveluyksikköFPI

Ulkopolitiikan välineet

Ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI) on vastuussa EU:n ulkopolitiikan rahoituksellisista ja operatiivisista osista. Se auttaa maita selviytymään kriiseistä ja ylläpitämään rauhaa, turvallisuutta ja järjestystä. Lisäksi FPI torjuu konfliktitimanttien ja kidutukseen käytettävien tavaroiden kauppaa.

Ajankohtaista

Uutisia tämän organisaatioyksikön alalta

Tehtävät

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon tehtäviä ovat:

  • reagoida ensimmäisenä ulkopoliittisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin
  • auttaa maita selviytymään kriiseistä ja ylläpitämään rauhaa ja turvallisuutta
  • tarkkailla vaaleja ja tukea demokratiaa, ihmisarvoa ja oikeusvaltioperiaatetta kaikkialla maailmassa
  • luoda liittoutumia ja lisätä EU:n vaikutusvaltaa maailmassa
  • torjua konfliktitimanttien ja kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon tai kidutukseen käytettävien tavaroiden kauppaa
  • torjua kansainväliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia Euroopan rauhanrahaston avulla

Toiminta-ajatus

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Toimintasuunnitelma – organisaatio yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – organisaatioyksikön edellisvuoden toimet ja niihin käytetyt resurssit

 

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot

Nimi
Ulkopolitiikan välineiden hallinto
Puhelinnumero
+32 2 299 11 11 (komission vaihde)
Postiosoite
Ulkopolitiikan välineiden hallinto, Euroopan komissio, 1049 Bryssel, Belgia