Skip to main content

A globális dimenzió

Az EU gyermekjogi stratégiájának 6. tematikus területe Uniós intézkedések, amelyek világszerte támogatást, védelmet és segítséget nyújtanak a gyermekek számára, többek között válságok és konfliktusok idején is

EU strategy on the Rights of the Child - pillar 6

Uniós intézkedések, amelyek világszerte támogatást, védelmet és segítséget nyújtanak a gyermekek számára, többek között válságok és konfliktusok idején is

Az EU vezető szerepet játszik a gyermekek globális támogatásában azáltal, hogy javítja a minőségi, biztonságos és inkluzív oktatáshoz, az alapvető szolgáltatásokhoz, az egészségügyhöz és a humanitárius támogatáshoz való hozzáférést, valamint védelmet nyújt számukra az erőszakos konfliktusok során.

Az EU új gyermekjogi stratégiája keretében a Bizottság elkötelezte magát a következők mellett:

  • az NDICI keretében nyújtott teljes finanszírozás 10%-át oktatásra fordítja a szubszaharai Afrikában, Ázsiában és a csendes-óceáni térségben, valamint Amerikában és a karib-tengeri térségben,
  • a humanitárius segítségnyújtás költségvetési juttatásának 10%-át továbbra is a szükséghelyzetben és elhúzódó válságokban megvalósítandó oktatásra fordítja, és előmozdítja a biztonságos iskolákról szóló nyilatkozat jóváhagyását,
  • lépéseket tesz az uniós vállalatok ellátási láncaiban alkalmazott gyermekmunka kiküszöbölésére, mindenekelőtt a fenntartható vállalatirányításról szóló jogalkotási kezdeményezés elfogadása révén,
  • előmozdítja és biztosítja a gyermekmunkára vonatkozó jogszabályok nyomon követésére és végrehajtására szolgáló munkaügyi ellenőrzési rendszerek megerősítéséhez szükséges technikai segítségnyújtást,
  • programjai és eszközei – például a SOCIEUX+, a technikai segítségnyújtási és információcsere-eszköz (TAIEX) és a TWINNING programok – révén technikai segítségnyújtást biztosít a partnerországok közigazgatásai számára az „Európa együtt” kezdeményezés keretében,
  • a fiatalok szerepvállalásának és részvételének előmozdítása érdekében 2022-ig kidolgozza az ifjúsági cselekvési tervet,
  • ifjúsági kapcsolattartó pontokat jelöl ki és megerősíti a gyermekvédelmi kapacitásokat az uniós küldöttségeken;