Skip to main content

Pravosodno sodelovanje

Pravosodno sodelovanje v Evropi si prizadeva pomagati ljudem pri reševanju administrativnih in pravnih vprašanj v drugih državah EU.