Skip to main content

Tiesu iestāžu sadarbība

Eiropā notiekošās tiesu iestāžu sadarbības mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem atrisināt administratīvas vai juridiskas problēmas citās ES valstīs tikpat vienkārši kā viņu valstī.