Skip to main content

Tolmači – zaposlitev v Evropski komisiji

Evropska komisija zaposluje stalne tolmače in samostojne tolmače.

Redno zaposleni tolmači

Če se želite zaposliti kot tolmač v institucijah EU, morate opraviti natečaj za tolmače.

Za vsak natečaj veljajo drugačni pogoji, zlasti glede zahtevanega jezikovnega profila.

Kandidati, ki uspešno opravijo natečaj, se lahko zaposlijo za nedoločen čas kot upravni uslužbenci (AD).

Prijava

Tekoči in načrtovani natečaji

Samostojni tolmači

Evropski parlament, Evropska komisija in Evropsko sodišče imajo vsak svojo službo za tolmačenje, toda izbirni postopek za samostojne tolmače je skupen.

Akreditacijski test

Sestavljen je iz vrste testov konsekutivnega in simultanega tolmačenja in po potrebi tudi retour jezika.

Prijava – samostojni tolmač

Izjava o omejitvi odgovornosti

Potrdila, ki jih izda Generalni direktorat za tolmačenje, zgolj potrjujejo udeležbo tolmača v ustreznem programu usposabljanja in ne pomenijo akreditacije za tolmača za institucije EU.