Skip to main content

Tulku pieņemšana darbā Eiropas Komisijā

Eiropas Komisija atlasa štata tulkus un ārštata tulkus.

Štata tulki

Lai kļūtu par pastāvīgā darbā pieņemtu štata tulku ES iestādēs, jums vispirms ir jāiztur tulku konkurss.

Atbilstības kritēriji (jo īpaši tie, kas attiecas uz prasīto valodu profilu) katrā konkursā ir atšķirīgi.

Ja izturēsiet konkursu, jums, iespējams, piedāvās pastāvīgu AD (administratoru pakāpes) līgumu.

Kā pieteikties

Iespējas - pašreizējie un gaidāmie konkursi

Ārštata tulki

Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai un ES Tiesai ir katrai savs mutiskās tulkošanas dienests, taču ārštata tulku atlasi tās veic kopīgi.

Akreditācijas pārbaudījums

Tas izpaužas kā vairāku secīgās un sinhronās tulkošanas pārbaudījumu sērija, kā arī (ja tas attiecas uz jūsu gadījumu) tulkošana svešvalodā.

Pieteikties, lai kļūtu par ārštata tulku

Atruna

Ņemiet vērā, ka Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta izsniegtie sertifikāti tikai apliecina dalību attiecīgajās mācībās un tie nenozīmē, ka tulks ir akreditēts darbam ES iestādēs.