Skip to main content

Tlmočníci – pracovné miesta v Európskej komisii

Európska komisia prijíma do zamestnania stálych tlmočníkov a externých tlmočníkov.

Tlmočníci

Keď sa chcete stať tlmočníkom – stálym zamestnancom v niektorej z inštitúcií EÚ, najprv musíte absolvovať výberové konanie pre tlmočníkov.

Konkrétne kritériá oprávnenosti, najmä pokiaľ ide o požadovaný jazykový profil, sa v jednotlivých výberových konaniach rôznia.

Ak uspejete vo výberovom konaní, môžete dostať ponuku na uzatvorenie trvalej pracovnej zmluvy pre administrátora v platovej triede AD.

Ako sa prihlásiť

Príležitosti – otvorené a pripravované výberové konania

Externí tlmočníci

Európsky parlament, Európska komisia a Súdny dvor Európskej únie majú svoje vlastné tlmočnícke služby, ale výber externých tlmočníkov prebieha spoločne.

Akreditačný test

Test pozostáva z radu testov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia a v prípade potreby aj tlmočenia do tzv. retour jazyka.

Podanie prihlášky na post externého tlmočníka

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Upozorňujeme, že certifikáty vydané Generálnym riaditeľstvom pre tlmočenie len potvrdzujú účasť na príslušnom kurze odbornej prípravy a nepredstavujú akreditáciu tlmočníka pre inštitúcie EÚ.