Skip to main content

Tlumočníci – nábor zaměstnanců do Evropské komise

Evropská komise nabírá stálé tlumočníky a tlumočníky externí.

Interní tlumočníci

K získání místa stálého zaměstnance EU je nejprve třeba absolvovat výběrové řízení pro tlumočníky.

Přesná kritéria pro danou pozici, například požadovaná jazyková kombinace, se u jednotlivých výběrových řízení liší.

Pokud ve výběrovém řízení uspějete, můžete dostat nabídku na stálou smlouvu se stupněm AD (třída administrátorů).

Jak podat přihlášku

Pracovní příležitosti – probíhající a chystaná výběrová řízení

Externí tlumočníci

Vlastní tlumočnickou službu provozuje Evropský parlament, Evropská komise i Evropský soudní dvůr. Výběr externích tlumočníků je však prováděn společně.

Zkouška k získání akreditace

Zkouška sestává ze série testů z konsekutivního a simultánního tlumočení, případně také z pasivního jazyka, do něhož jste rovněž schopni tlumočit (tzv. retour).

Přihlásit se na pozici externího tlumočníka

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Veškerá osvědčení vydaná Generálním ředitelstvím pro tlumočení jsou pouze potvrzením účasti v daných kurzech a neznamenají, že je tlumočník akreditován pro práci v institucích EU.