Skip to main content

Inovāciju atbalstošs iepirkums

Vadlīnijas un laba prakse attiecībā uz inovatīvu produktu un pakalpojumu iepirkšanu.

Vadlīnijas inovāciju atbalstošam iepirkumam

Eiropas Komisija ierosina vadlīnijas, kas aplūko jautājumus, par kuriem publiskā sektora pircējiem ir jābūt informētiem, sākot un tālāk attīstot savu inovāciju atbalstošu iepirkumu praksi.

Vadlīnijas inovāciju atbalstošam iepirkumam

Platforma inovāciju atbalstošam iepirkumam

Inovāciju atbalstoša iepirkuma platforma palīdz publiskajām iestādēm, politikas veidotājiem, zinātniekiem un citām ieinteresētajām personām apmainīties ar informāciju par inovāciju atbalstošu publisko iepirkumu. Tā ietver iepirkuma forumu un resursu centru. Tā ir pieejama tikai angļu valodā.

Inovāciju atbalstoša iepirkuma platforma

Eiropas atbalsts inovāciju atbalstošam iepirkumam

Šī vietne piedāvā īpašu atbalstu inovatīvu produktu un pakalpojumu iepirkuma organizēšanai līdz ar gadījumu detalizētu analīzi un ieteikumiem.

ES atbalsts Inovāciju atbalstoša iepirkuma tīmekļa vietnei

Sekmējam inovāciju MVU

Jaunizveidoti, mazi un vidēji uzņēmumi (MVU) daudzos tirgos ir inovācijas līderi. Palīdzot tiem ienākt publiskā iepirkuma tirgos, tiem radām izaugsmes iespējas.

Vadlīnijas — Iepirkums kā MVU un publisko dienestu inovācijas dzinējspēks

Iepirkums pirmskomercializācijas posmā

Iepirkums pirmskomercializācijas posmā ir pieeja, kas tiek ieteikta attiecībā uz pētījumu un izstrādes pakalpojumu iepirkumu un kurā tiek dalīti kā risks (izmaksas), tā lietojumi (rezultāti). Tas ļauj publiskām iestādēm maksāt mazāk par pētījumu un izstrādes pakalpojumiem, atstājot nozarei pietiekamas tiesības atkārtoti izmantot veiksmīgus rezultātus citos projektos.

Iepirkums pirmskomercializācijas posmā