Skip to main content

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací

Pokyny a osvědčené postupy týkající se nákupu inovativních výrobků a služeb

Pokyny týkající se zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací

Evropská komise předložila návrh metodického dokumentu, jenž obsahuje otázky, o kterých by veřejnoprávní odběratelé měli vědět, aby mohli rozvíjet nové postupy zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací.

Pokyny týkající se zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací

Platforma pro zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací

Na této platformě si mohou veřejné orgány, tvůrci politiky, výzkumní pracovníci a ostatní zainteresované subjekty vyměňovat informace o zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací. Platforma obsahuje fórum o zadávání veřejných zakázekcentrum zdrojů a je k dispozici pouze v angličtině.

Platforma pro zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací

Pomoc EU pro zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací

Tyto internetové stránky nabízejí jednoúčelovou pomoc se zadáváním veřejných zakázek v oblasti inovačních produktů a služeb a také podrobné případové studie a doporučení.

Internetové stránky věnované pomoci EU pro zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací

Podpora inovací u malých a středních podniků

Začínající, malé a střední podniky stojí na mnoha trzích v čele inovací. Pomoc s přístupem na trhy veřejných zakázek jim nabízí příležitost k růstu.

Příručka: Veřejné zakázky jako hybná síla inovací v malých a středních podnicích a ve veřejných službách

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi se doporučuje pro nákup služeb v oblasti výzkumu a vývoje, protože tento přístup umožňuje sdílet rizika (náklady) i výhody (výsledky). Orgánům veřejné moci to umožňuje zaplatit za tyto služby méně a zároveň to ponechává průmyslu dostatečná práva na opakované použití pozitivních výsledků u jiných projektů.

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi